انجام پروژه تحلیل تجهیزات دوار – STAR-CCM , FLUNET, ANSYS , ABAQUS

انجام پروژه تحلیل تجهیزات دوار – STAR-CCM , FLUNET, ANSYS , ABAQUS

تلفن تماس: 

۰۴۱-۳۴۴۷۶۶۱۴

منطقه: 

نشانی پستی: 

تبریز،شهرک فناوری خودرو، ساختمان اداری، واحد۴۰۴

انجام پروژه تحلیل تجهیزات دوار – STAR-CCM , FLUNET, ANSYS , ABAQUS

شبیه سازی دینامیکی و استاتیکی
شبیه سازی حرارتی
تحلیل اکوستیک وارتعاشاتی
اندرکنش سیال - سازه FSI-
تحلی جریان های چند فاز
تحلیل جریان های ترام پذیر
تحلیل احتراق
تحلیل خستگی حرارتی
کاهش نویز تولید شده
کاهش ارتعاش دستگاه

نرم افزارهای مورد استفاده:

STAR-CCM , FLUNET, ANSYS , ABAQUS , FEMFAT , NCODE DESIGN LIFE , FE-SAFE

لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب

Engineering Simulation Laboratory

مرکز آموزش های تخصصی کاربرد محور تحلیل و شبیه سازی برای دانشجویان، محققان و مراکز صنعتی و تحقیقاتی کشور.
اماده عقد قرارداد آموزشی و تحقیقاتی با مراکز علمی، تحقیقاتی، دانشگاهی،صنعتی و نظامی.
ما کاهش چشمگیر در هزینه های ساخت و آموزش تخصصی شما را تضمین میکنیم.
آدرس: تبریز ، شهرک فناوری خودرو -  ساختمان اداری - واحد۴۰۴
شماره تماس: ۰۴۱۳۴۴۷۶۶۱۴
شماره موبایل : ۰۹۰۳۲۸۳۲۳۳۲

افزودن دیدگاه جدید