آموزش و انجام پروژه های صنعتی و تحقیقاتی با اباکوس - ABAQUS

آموزش و انجام پروژه های صنعتی و تحقیقاتی با اباکوس - ABAQUS

تلفن تماس: 

۰۴۱-۳۴۴۷۶۶۱۴

منطقه: 

نشانی پستی: 

تبریز ، شهرک فناوری خودرو - ساختمان اداری - واحد۴۰۴

آموزش و انجام پروژه های صنعتی و  تحقیقاتی با اباکوس - ABAQUS

سابروتین نویسی
UMAT- VUMAT
مکانیک شکست و آسیب
برخورد و انفجار
شکل دهی فلزات
شبیه سازی جوش
عملیات حرارتی
اکوستیک و ارتعاشات
اندرکنش سیال سازه

لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب

Engineering Simulation Laboratory
آدرس: تبریز ، شهرک فناوری خودرو -  ساختمان اداری - واحد۴۰۴

شماره تماس: ۰۴۱۳۴۴۷۶۶۱۴
 

افزودن دیدگاه جدید